Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Plastik Sanatlar Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kaydolabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240’tır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Plastik Sanatlar Bölümü, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir.
Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Sanatın gelişmesine, toplumun estetik ve sanat duyarlılığının yükseltilmesine öncülük edecek, evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı, özgür, yetkin ve yetenekli bireyler yetiştirmektir. ‘Plastik Sanatlar’ alanında etkili ve öncü rol almak, sanatın sınır tanımaz evrenselliği sayesinde uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, uluslararası standartlara sahip örnek bir bölüm olmaktır.
Plastik Sanatlar Bölümünde resim, heykel ve seramik disiplin derslerinin yanısıra sanatı ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir.
Mezunlar, ‘’sanatçı’’ ünvanları ile serbest meslek yapabilmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte, gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.

Program Kazanımları

1 Sanat ve tasarım bilgilerini plastic sanatlar alanında uygulayabilme.
2 Sanat ve tasarım problemlerini tanımlama becerisine sahip olabilme.
3 Sanat ve tasarım problemlerini çözümleme becerisine sahip olabilme.
4 Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5 Etkiniletişim kurma, kendini ifade edebilme ve ikna becerisine sahip olabilme.
6 Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama becerisine sahip olabilme.
7 Yaşam boyu eğitim gerekliliklerinin yerine getirebilme becerisine sahip olabilme.
8 Çağın sorunlarını ve gelişmelerini takip edebilme becerisine sahip olabilme.
9 Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlayabilme.
10 Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtıya da süreci tasarlayabilme.
11 Disiplinlerarasıortak çalışabilme ya da ortak çalışma anlayışı geliştirme.
12 Sanat ve tasarım çözümlemelerini anlayabilme becerisine sahip olabilme.
13 Sanat ve tasarımçözümlemelerinde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olabilme.
14 Sanat ve tasarım problemlerini çözümlerken çevre bilincine sahip olabilme.
15 Kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilme.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Kazanımları
Ders KoduDers Adı123456789101112131415
1.Yıl- 1. Dönem  
GSF101TemelSanatEğitimi I333222233233333
GSF103Desen I312201102102311
GSF105Modelaj I112201102102311
GSF107Çizimle AnlatımTeknikleri223101103121211
GSF109BilgisayarlaTasarımaGiriş I333312222322311
GSF111Fotoğraf I322311122222322
GSF151SanatTarihi I000001123010020
GSF153DüşünceTarihi000001123010020
TUR101Türk Dili I---------------
İNG101İngilizce I---------------
KAR100KariyerPlanlama---------------
1.Yıl- 2. Dönem  
GSF102Temel Sanat Eğitimi II333222233233333
GSF104Desen II312201102102311
GSF106Modelaj II112201102102311
GSF110Bilgisayarla Tasarıma Giriş II223101103121211
GSF112Fotoğraf II333312222322311
GSF152Sanat Tarihi II322311122222322
GSF154Kültür Tarihi000001123010020
TUR102Türk Dili II---------------
İNG102İngilice II---------------
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi---------------
KAM100KampüseUyum---------------
2.Yıl- 1.Dönem  
GSF203Desen III312201102102311
PLA211Baskı Resim I333333333333333
PLA221Heykel I333333333333333
PLA231Seramik I333333333333333
PLA 241Resim I333333333333333
GSF251Teknoloji ve Malzeme I333312123133033
GSF253Estetik ve Sanat  Felsefesi000001123010020
AİT101Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi I---------------
2.Yıl- 2. Dönem  
GSF204Desen IV312201102102311
PLA212Baskı Resim II333333333333333
PLA222Heykel II333333333333333
PLA 232Seramik II333333333333333
PLA 242Resim II333333333333333
PLA252Teknoloji ve Malzeme II333312123133033
GSF262Sanat Sosyolojisi000001123010020
AİT102Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi II---------------
3.Yıl- 1.Dönem  
GSF303Desen V312201102102311
GSF307Güncel Sanat I333333333333333
PLA391Staj I333333333333333
PLA361Heykel III000001123010020
PLA363Seramik III333333333323333
PLA365Resim III333333333333333
PLA367Baskı Resim III333333333333333
3.Yıl- 2.Dönem  
GSF304Desen VI312201102102311
GSF308Güncel Sanat II333333333333333
PLA392Staj II333333333333333
PLA362Heykel IV000001123010020
PLA364Seramik IV333333333323333
PLA366Resim IV333333333333333
PLA368Baskı  Resim IV333333333333333
4.Yıl- 1.Dönem  
GSF403Desen VII312201102102311
PLA405Proje I333333333333333
GSF409Sanat ve Tasarım Analizi I000001123010020
PLA461Heykel V333333333333333
PLA463Seramik V333333333333333
PLA465Resim V333333333333333
PLA467Baskı Resim V333333333333333
4.Yıl- 2.Dönem  
GSF404Desen VIII312201102102311
PLA406Proje II333333333333333
GSF410Sanat ve Tasarım Analizi II000001123010020
PLA462Heykel VI333333333333333
PLA464Seramik VI333333333333333
PLA466Resim VI333333333333333
PLA468Baskı Resim VI333333333333333

 

* 0  Desteklemiyor,  1 Alt seviyededestekliyor,   2  Ortaseviyededestekliyor,   3  Üstseviyededestekliyor

Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezunlar, ‘’sanatçı’’ unvanları ile serbest meslek yapabilmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte, gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Program Yapısı

Plastik Sanatlar lisans programından mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik 66 ders alınması gerekmektedir.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

 

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

KAM100 Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kaydolurlar.
KAR100 Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
KTK100 Kıbrıs Tarihi ve KültürüBu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

TUR101 Türk Dili I

 

TUR102 Türk Dili II

 

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
İNG101 İngilizce I

 

İNG102 İngilizce II

Bu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF101TemelSanatEğitimi I4255
GSF103Desen I2234
GSF105Modelaj I2233
GSF107ÇizimleAnlatımTeknikleri1222
GSF109BilgisayarlaTasarımaGiriş I1222
GSF111Fotoğraf I2233
GSF151SanatTarihi I2022
GSF153 DüşünceTarihi2022
TUR101 Türk Dili I2022
İNG101 İngilizce I3033
KAR100 KariyerPlanlama--02
Toplam30

 

1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF102GSF101TemelSanatEğitimi II4255
GSF104 Desen II2234
GSF106 Modelaj II2233
GSF110 BilgisayarlaTasarımaGiriş II1222
GSF112 Fotoğraf II2233
GSF152 SanatTarihi II2022
GSF154 KültürTarihi2022
TUR102 Türk Dili II2022
İNG102 İngilice II3033
KTK100 KıbrısKültürüveTarihi2022
KAM100 KampüseUyum--02
Toplam30

 

2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF203 Desen III2234
PLA211 BaskıResim I4045
PLA221 Heykel I4045
PLA231 Seramik I4045
PLA 241 Resim I4045
GSF251 TeknolojiveMalzeme I2022
GSF253 EstetikveSanatFelsefesi2022
AİT101 Ata. İlkeleriveİnkılapTarihi I2022
Toplam30

 

2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF204 Desen IV2234
PLA212 BaskıResim II4045
PLA222 Heykel II4045
PLA 232 Seramik II4045
PLA 242 Resim II4045
PLA252 TeknolojiveMalzeme II2022
GSF262 SanatSosyolojisi2022
AİT102 Ata. İlkeleriveİnkılapTarihi II2022
Toplam30

 

3.Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF303 Desen V2234
GSF307 GüncelSanat I2022
PLA391 Staj I0404
PLA361 Heykel III4045
PLA363 Seramik III4045
PLA365 Resim III4045
PLA367 BaskıResim III4045
Toplam30

 

3.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF304 Desen VI2234
GSF308 GüncelSanat II2022
PLA392 Staj II0404
PLA362 Heykel IV4045
PLA364 Seramik IV4045
PLA366 Resim IV4045
PLA368 BaskıResim  IV4045
Toplam30

 

4.Yıl GüzDönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF403 Desen VII2234
PLA405 Proje I4044
GSF409 Sanat ve Tasarım Analizi I2022
PLA461Heykel V4045
PLA463Seramik V4045
PLA465Resim V4045
PLA467 BaskıResim V4045
Toplam30

 

4.Yıl BaharDönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF404Desen VIII2234
PLA406Proje II4044
GSF410Sanat ve Tasarım Analizi II2022
PLA462Heykel VI4045
PLA464Seramik VI4045
PLA466Resim VI4045
PLA468 BaskıResim VI4045
Toplam30
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Plastik Sanatlaröğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için alan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır.

Staj Hakkında Önemli Bilgi

Plastik Sanatlar bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3. Sınıfın her 2 yarıyılında Sanat alanında çalışmaları devam eden bir sanatçı yanında Stajlarını tamamlamak zorundadır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

 

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (SatisfactoryCompletion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (SuccessfulProgress)
NPYetersiz İlerleme (Not SuccessfulProgress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (NeverAttended)

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (NeverAttended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç.Dr. Yücel Yazgın, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı,

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi

Program Bilgi Paketini İndir