Bölüm Amaç ve Hedefleri

2006 -2007 öğretim yılında kurulan ve bütünleşik bir eğitimi öngören Plastik Sanatlar Bölümünde resim, heykel, seramik, kil, taş, cam, takı, özgün baskı, enstalasyon, illüstrasyon gibi pek çok ifade biçimi içeren atölye derslerinin yanında, sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir.

2010 yılında verdiği ilk mezunlarından bazılarının uluslararası düzeyde prestijli sanat organizasyonlarında yer alması, ödüle değer görülmesi ve adlarından Kıbrıslı Türk Sanatçı olarak söz ettirmeleri Bölümümüz için gurur kaynağı olmuştur.

Amaç ve Hedefleri
Bölüm, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir.

Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Güçlü Yönleri

  • Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişiminin eğitim alanında verimi arttırıcı seviyede ve olgunlukta olması,
  • Bölümün akademik kadrosunun nitelikli, yetkin ve dinamik bir ekipten oluşması,
  • Hızlı karar alabilme ve uygulama yeteneği,
  • Bölümün öğretim elemanlarının kurumsal kimlik bilincine sahip olması,
  • Değişimleri ve gelişimleri izleme, değerlendirme, yorumlama ve özümseyip hızla uyum sağlayabilme yeteneği,
  • Yaratıcılığı geliştirici çalışma yöntemleri,
  • Özverili çalışma anlayışı ve disiplini,
  • ‘Grafik Bölümü’ ile derslerin ortak bir sistemle ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi,
  • Sanat ortamları, kurumları ile sürekli diyalog ve ilişki içinde olunması.