İş Olanakları

Mezunlar, ‘’sanatçı’’ ünvanları ile serbest meslek yapabilmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte, gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.