Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarım Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kaydolabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240’tır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Grafik Tasarım Bölümü, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir.

Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ülke ve dünya kültürüne Grafik Tasarım aracılığıyla katkı sağlayacak evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmektir.

Grafik Tasarım Bölümünde logo, amblem, afiş, billboard, basın reklamı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, fotoğraf, illüstrasyon, web ve ara yüz tasarımı, hareketli grafik ve geleneksel baskı tekniklerinin çalışıldığı derslerin yanısıra sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir.

Bölüm mezunları, tanıtım ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında grafik tasarımcı olarak illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çoklu ortam, masaüstü yayıncılık alanlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, sanat danışmanı, serbest sanatçı olarak da çalışabilmekte, kendi işletmelerini oluşturabilmekte ya da gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Programdan mezun olanlar çalıştıkları alana göre Grafik Tasarımcısı-Grafik Sanatçısı, Sanat Eğitmeni unvanı taşımaktadır. Gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.

Bölümümüz, ICOGRADA - Uluslararası Grafik Tasarım Birlikleri Konseyi üyesidir.

Program Kazanımları
Sanat ve tasarım bilgilerini grafik tasarım alanında uygulayabilme.
Sanat ve tasarım problemlerini tanımlama becerisine sahip olabilme.
Sanat ve tasarım problemlerini çözümleme becerisine sahip olabilme.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
Etkiniletişim kurma, kendini ifade edebilme ve ikna becerisine sahip olabilme.
Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama becerisine sahip olabilme.
Yaşam boyu eğitim gerekliliklerinin yerine getirebilme becerisine sahip olabilme.
Çağın sorunlarını ve gelişmelerini takip edebilme becerisine sahip olabilme.
Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlayabilme.
Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtıya da süreci tasarlayabilme.
Disiplinlerarası ortak çalışabilme ya da ortak çalışma anlayışı geliştirme.
Sanat ve tasarım çözümlemelerini anlayabilme becerisine sahip olabilme.
Sanat ve tasarımçözümlemelerinde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olabilme.
Sanat ve tasarım problemlerini çözümlerken çevre bilincine sahip olabilme.
Kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi

Ders KoduDers Adı123456789101112131415
1.Yıl- 1. Dönem  
GSF101TemelSanatEğitimi I333222233233333
GSF103Desen I312201102102311
GSF105Modelaj I112201102102311
GSF107Çizimle AnlatımTeknikleri223101103121211
GSF109BilgisayarlaTasarıma Giriş I333312222322311
GSF111Fotoğraf I322311122222322
GSF151Sanat Tarihi I000001123010020
GSF153DüşünceTarihi000001123010020
TUR101Türk Dili I---------------
İNG101İngilizce I---------------
KAR100KariyerPlanlama---------------
1.Yıl- 2. Dönem  
GSF102TemelSanatEğitimi  II333222233233333
GSF104Desen  II312201102102311
GSF106Modelaj  II112201102102311
GSF110BilgisayarlaTasarımaGiriş  II223101103121211
GSF112Fotoğraf II333312222322311
GSF152SanatTarihi II322311122222322
GSF154KültürTarihi000001123010020
TUR102Türk Dili II---------------
İNG102İngilice II---------------
KTK100KıbrısKültürüveTarihi---------------
KAM100KampüseUyum---------------
2.Yıl- 1.Dönem  
GSF203Desen III312201102102311
GRA205Fotografik I333311133333333
GRA207BilgisayarDestekliTasarım I333312222322311
GRA209TemelGrafikEğitimi I333322233333333
GRA211Yazı I333311113202333
GSF251TeknolojiveMalzeme I333312123133033
GSF253EstetikveSanatFelsefesi000001123010020
AİT101Ata. İlkeleri ve İnkılapTarihi I---------------
2.Yıl- 2. Dönem  
GSF204Desen IV312201102102311
GRA206Fotografik II333311133333333
GRA208Bilgisayar Destekli Tasarım II333312222322311
GRA210Temel Grafik Eğitimi II333322233333333
GRA212Yazı II333311113202333
GRA252İletişim ve Tasarım333312123133033
GSF262Sanat Sosyolojisi000001123010020
AİT102Ata. İlkeleriveİnkılapTarihi II---------------
3.Yıl- 1.Dönem  
GSF303Desen V312201102102311
GRA305ReklamGrafiği333333333333333
GSF307GüncelSanat I000001123010020
GRA309Tipografi I333311113202333
GRA311ReklamAnalizi031032233002020
GRA391Staj I333333333323333
3.Yıl- 1.Dönem - Seçmeli Dersler
GRA371Seçmeli Fotografik I333333333333333
GRA373Seçmeli Animasyon I333333333333333
GRA375Seçmeli İllüstrasyon I333333333333333
GRA377Seçmeli BaskıResim I333333333333333
3.Yıl- 2.Dönem  
GSF304Desen VI312201102102311
GRA306Yayın Grafiği333333333333333
GSF308Güncel Sanat II000001123010020
GRA310Tipografi II333311113202333
GRA312Semiotik031032233002020
GRA392Staj II333333333323333
3.Yıl- 2.Dönem – Seçmeli Dersler
GRA372Seçmeli Fotografik II333333333333333
GRA374Seçmeli Animasyon II333333333333333
GRA376Seçmeli İllüstrasyon II333333333333333
GRA378Seçmeli Baskı Resim II333333333333333
4.Yıl- 1.Dönem  
GSF403Desen VII312201102102311
GRA407Proje I333333333333333
GSF409Sanat ve Tasarım Analizi I000001123010020
4.Yıl   -  1.Dönem – Seçmeli Dersler
GRA411Seçmeli İnternet ve Arayüz Tasarımı I333333333333333
GRA413Seçmeli Hareketli Grafik Tasarım I333333333333333
GRA471Seçmeli Fotografik III333333333333333
GRA473Seçmeli Animasyon III333333333333333
GRA475Seçmeli İllüstrasyon III333333333333333
GRA477Seçmeli BaskıResim III333333333333333
4.Yıl  -  2.Dönem  
GSF404Desen VIII312201102102311
GRA408Proje II333333333333333
GSF410Sanat ve Tasarım Analizi II000001123010020
4.Yıl   -  2.Dönem – Seçmeli Dersler
GRA412Seçmeli İnternet ve Arayüz Tasarımı II333333333333333
GRA414Seçmeli Hareketli Grafik Tasarım II333333333333333
GRA472Seçmeli Fotografik IV333333333333333
GRA474Seçmeli Animasyon IV333333333333333
GRA476Seçmeli İllüstrasyon IV333333333333333
GRA478Seçmeli Baskı Resim IV333333333333333

 

* Desteklemiyor,  1 Alt seviyede destekliyor,   2  Ortaseviyede destekliyor,   3  Üstseviyede destekliyor           

Mezunlar İçin İş Olanakları

Bölüm mezunları, tanıtım ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında grafik tasarımcı olarak illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çoklu ortam, masaüstü yayıncılık alanlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, sanat danışmanı, serbest sanatçı olarak da çalışabilmekte, kendi işletmelerini oluşturabilmekte ya da gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Grafik Tasarım lisans programından mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik 64 ders alınması gerekmektedir.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

  1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
  2. sınıf öğrenciler her yarıyılda 1, 4.sınıf öğrenciler ise her yarıyılda 3 seçmeli ders seçmek zorundadır.
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

KAM100 Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kaydolurlar.
KAR100 Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
KTK100 Kıbrıs Tarihi ve KültürüBu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

TUR101 Türk Dili I

 

TUR102 Türk Dili II

 

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

AİT102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
İNG101 İngilizce I

 

İNG102 İngilizce II

Bu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

 

1. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF101TemelSanatEğitimi I4255
GSF103Desen I2234
GSF105Modelaj I2233
GSF107Çizimle Anlatım Teknikleri1222
GSF109Bilgisayarla Tasarıma Giriş I1222
GSF111Fotoğraf I2233
GSF151Sanat Tarihi I2022
GSF153 Düşünce Tarihi2022
TUR101 Türk Dili I--22
İNG101 İngilizce I--33
KAR100 Kariyer Planlama--02
Toplam30

 

1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF102GSF101Temel Sanat Eğitimi II4255
GSF104 Desen II2234
GSF106 Modelaj II2233
GSF110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş II1222
GSF112 Fotoğraf II2233
GSF152 Sanat  Tarihi II2022
GSF154 Kültür Tarihi2022
TUR102 Türk  Dili II--22
İNG102 İngilice II--33
KTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi--22
KAM100 Kampüse Uyum--02
Toplam30

 

2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF203 Desen III2234
GRA205 Fotografik I2234
GRA207 Bilgisayar Destekli Tasarım I2234
GRA209GSF102Temel Grafik Eğitimi I4467
GRA211 Yazı I2235
GSF251 Teknoloji ve Malzeme I2022
GSF253 Estetik ve Sanat Felsefesi2022
AİT101 Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi I--22
Toplam30

 

2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF204 Desen IV2234
GRA206 Fotografik II2234
GRA208 Bilgisayar Destekli Tasarım II2234
GRA210GRA209Temel Grafik Eğitimi II4467
GRA212 Yazı II2235
GRA252 İletişim ve Tasarım2022
GSF262 Sanat Sosyolojisi2022
AİT102 Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi II--22
Toplam30

 

3.Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF303 Desen V2234
GRA305 Reklam Grafiği4867
GSF307 Güncel Sanat I2022
GRA309 Tipografi I2234
GRA311 Reklam Analizi2022
GRA391 Staj I0606
GRA37X Seçmeli Ders4045
Toplam30

 

3.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF304 Desen VI2234
GRA306 Yayın Grafiği4867
GSF308 Güncel Sanat II2022
GRA310 Tipografi II2234
GRA312 Semiotik2022
GRA392 Staj II0606
GRA37X Seçmeli Ders4045
Toplam30

 

4.Yıl GüzDönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF403 Desen VII2234
GRA407 Proje I4469
GSF409 Sanat ve Tasarım Analizi I2022
GRA47XSeçmeli Ders I4045
GRA47XSeçmeli Ders II4045
GRA47XSeçmeli Ders III4045
Toplam30

 

4.Yıl BaharDönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GSF404Desen VIII2234
GRA408Proje II4469
GSF410Sanat ve Tasarım Analizi II2022
GRA47XSeçmeli Ders I4045
GRA47XSeçmeli Ders II4045
GRA47XSeçmeli Ders III4045
Toplam30

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GRA371 Seçmeli Fotografik I4045
GRA373 Seçmeli Animasyon I4045
GRA375 Seçmeli İllüstrasyon I4045
GRA377 Seçmeli BaskıResim I4045
GRA372 Seçmeli Fotografik II4045
GRA374 Seçmeli Animasyon II4045
GRA376 Seçmeli İllüstrasyon II4045
GRA378 Seçmeli Baskı Resim II4045
GRA411 Seçmeli İnternet veArayüzTasarımı I4045
GRA413 Seçmeli Hareketli GrafikTasarımI4045
GRA471 Seçmeli Fotografik III4045
GRA473 Seçmeli Animasyon III4045
GRA475 Seçmeli İllüstrasyon III4045
GRA477 Seçmeli Baskı Resim III4045
GRA412 Seçmeli İnternet veArayüzTasarımı II4045
GRA414 Seçmeli Hareketli Grafik Tasarım II4045
GRA472 Seçmeli Fotografik IV4045
GRA474 Seçmeli Animasyon IV4045
GRA476 Seçmeli İllüstrasyon IV4045
GRA478 Seçmeli Baskı Resim IV4045
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Grafik Tasarım öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için alan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

3. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

3. sınıf öğrenciler her yarıyılda 1, 4.sınıf öğrenciler ise her yarıyılda 3 seçmeli ders seçmek zorundadır.

Staj Hakkında Önemli Bilgi

Grafik Tasarım bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3. Sınıfın güz yarıyılında Ajans Stajı, baharyarıyılındaMatbaa Stajlarını tamamlamak zorundadır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

 

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (SatisfactoryCompletion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (SuccessfulProgress)
NPYetersiz İlerleme (Not SuccessfulProgress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (NeverAttended)

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (NeverAttended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç. Erdoğan Ergün, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı,

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi

Program Bilgi Paketini İndir