Bölüm Amaç ve Hedefleri

2006 -2007 öğretim yılında kurulan Grafik Tasarım Bölümünde logo, amblem, afiş, billboard, basın reklamı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, fotoğraf, illüstrasyon, WEB ve arayüz tasarımı, hareketli grafik ve geleneksel baskı tekniklerin çalışıldığı derslerin yanısıra sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir. Eğitim kalitesini en iyiye taşımayı ilke edinen Grafik Tasarım Bölümü ilk mezunlarını 2009-2010 öğretim yılında, 5. Mezunlarını 2013-2014 öğretim yılında vermiştir. Bölüm, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir. Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Güçlü Yönleri

  • Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişiminin eğitim alanında verimi arttırıcı seviyede ve olgunlukta olması,
  • Bölümün akademik kadrosunun nitelikli, yetkin ve dinamik bir ekipten oluşması,
  • Hızlı karar alabilme ve uygulama yeteneği,
  • Bölümün öğretim elemanlarının kurumsal kimlik bilincine sahip olması,
  • Değişimleri ve gelişimleri izleme, değerlendirme, yorumlama ve özümseyip hızla uyum sağlayabilme yeteneği,
  • Yaratıcılığı geliştirici çalışma yöntemleri,
  • Özverili çalışma anlayışı ve disiplini,
  • ‘Plastik Sanatlar Bölümü’ ile derslerin ortak bir sistemle ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi,
  • Sanat ortamları, kurumları ile sürekli diyalog ve ilişki içinde olunması.