Çift Anadal
Bölüm/Program Toplam Kredi Kabul Edilen Bölüm/Program
Plastik Sanatlar Bölümü 71 YDÜ Tüm Bölümler İçin
Grafik Tasarım Bölümü 80 YDÜ Tüm Bölümler İçin