Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” Sergisi – 27 Mayıs 2019