Prof. Dr. Nazan SÖNMEZ

Özgeçmiş

Nazan Sönmez 1949 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1967’de girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nurullah Berk ve Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyelerinde öğrenim gördü. 1972 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden mezun oldu. 1976-78 yılları arasında Elazığ’da resim öğretmeni olarak çalıştıktan sonra Ankara’ya yerleşerek, resim çalışmalarını serbest olarak sürdürdü. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Biriminde okutman olarak çalışmaya başladı. 1987’de Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünen öğretim görevlisi olarak atandı. 1992 yılında “Doğa İzlenimlerinden Plastik Dile” isimli çalışmasını tamamlayarak Sanatta Yeterlik ünvanını aldı. 2002 yılında Resim alanında Doçent, 2007 yılında yılında Profesör oldu. Yurtiçi ve yurtdışında birçok yarışmalı ve karma sergiye katılan ondokuz kişisel sergi açan sanatçının yapıtları özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır. Birleşmiş Ressam ve Heykeltraşlar Derneği, Akademi Mezunları Derneği, Uluslar arası Exlibris Derneği, Sanat Eğitimcileri Derneği ve Plastik Sanatlar Derneği Üyesi olan sanatçı halen H.Ü. G.S.F. Seramik Bölümünde ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Haftalık Ders Programları